Bebyggelse i Ekeby socken, Örebro län

 
Ortsregister
Registret innehåller uppgifter ur jordeböcker och mantalslängder från 1500- och 1600-talen. Det innehåller även uppgifter om traktnamn, hämtade från laga skifteskartor och andra källor. Ett försök har också gjorts att tolka ortnamnen.

Björka

Bottebo

Brotorp

Bältartorp

Ekeby

Eneby

Fagerbjörka

Frogesta

Frommesta

Fröberga

Gölinge

Hässelgärdet

Högtorp

Kappetorp

Kvarntorp

Käringerud

Kävestalyckan

Led

Löve

Nynäs

Näsby

Nävesta

Oxelvärsta

Rastorp

Skarbjörka

Sörsätter

Torsta

Tynningstorp

Åby

Ålsta

Östersätter