Ålsta

ålistom 1549, ålista 1554, ålesta 1573, ålesta 1597

Det tidigaste belägget för namnet är 1549. Skrivningen då motsvarar den för Ålsta i Kumla socken vars etymologi har
utretts både av Jöran Sahlgren och Lars Hellberg. Båda gör det troligt att ett mansnamn "Aleiks" eller dylikt utgör
förleden i namnet.

Ägonamn
Kölnabacken, Björklunda, Ballväntabacken=Stretabacken (efter en person "Streten"), Mölan=Källa utdikad 1880, här
firades tidigare midsommar, Mölängen, Mölåkrarna, Möltäppan, Vilstenabacken, Östgötadundrorna= åker över vilken
östgötarna hade sin vinterväg på väg till Almbro. (Ortnamnsarkivet)

Södra gården, Mellangården, Norra gården (Geometrisk jordebok 1637)

Aspåkrarne, Bergsåkrarne, Björktäppan, Breåkrarne, Broåkrarne, Buskåkrarne, Ekåkrarne, Falltäppan, Farmors täppa,
Flaterne, Flattäpporne, Fotapallarne, Gatåkrarna, Hagabackarne, Hindrikstäppan, Humlebackarne, Humlebackatvärerne, Hvilstensåkern, Knekthagen, Krokåkrarne, Kyrkostyckena, Kärrpussbitarne, Lerskallarne, Myrtegarne, Måsstyckena,
Märrpussen, Möltäppan, Mölåkersbackarne, Mölåkrarne, Norra Kolbottnarne, Nyängstvärerne, Nyängsåkrarne,
Pukkulleåkrarne, Pukullaplogarne, Ryssens täppa, Räfrumporne, Rännilatvärerne, Rännilaåkrarne, Rösåkrarne, Sand-
tvärerne, Snebackarne, Stenåkrarne, Södra Kolbottnarne, Södra Pörtesåkrarne, Södra Tallåkrarne, Sörlångerne, Tvärerna, Tångbitarne, Tängerne, Täpperna, Åhlbomstäppan, Ängtäpperne, Österängen, Österängstäppan, Östra Fallet, Östra
Hästfallet. (laga skifteshandlingar)

1549

Årlig ränta

Algut

12 öresland

1549

Årlig ränta

Nils

6 öresland, landbo

1554

Årlig ränta

Nils

Landbo

1555

Årlig ränta

Algutt

10 öresland skatte

1555

Årlig ränta

Erik

Stubbjord skatte

1556

Årlig ränta

Algutt

10 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Erik

10 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Algut

10 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Jönns

4 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Nils

7 öresland kyrko

1561

Tiondelängd

Jöns

7 öresland = 10,5 ha

1561

Tiondelängd

Nils

7 öresland = 10,5 ha

1562

Årlig ränta

?

7 öresland

1562

Årlig ränta

Måns

7 öresland

1562

Årlig ränta

Nils

7 öresland, kyrkolandbo

1566

Tionde

Lasse

7 öresland skatte

1566

Tionde

Jöns

7 öresland skatte

1566

Tionde

Anders

7 öresland kyrko

1567

Årlig ränta

Lasse Algutzon

7 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Oluff Larsson

7 öresland skatte

1567

Årlig ränta

Nils

7 öresland kyrko

1571

Årlig ränta

Nils

7 öresland kyrko, (undfogde) i väster Närke

1572

Avkort

Lasse Bengtsson

Hel gård, hofman

1572

Avkort

En skattegård öde

1573

Årlig ränta

Lasse

7 öresland = 10,5 ha

1573

Årlig ränta

Jöns

7 öresland = 10,5 ha

1573

Årlig ränta

Lasse Bengtsson

7 örtugland = 3,5 ha, kyrkolandbo

1575

Årlig ränta

Henning

1 markland skatte

1575

Årlig ränta

Per

7 öresland skatte

1575

Årlig ränta

Joen

7 öresland kyrko

1576

Tionde

Joen

1576

Tionde

Henning

1576

Tionde

Per Månsson

1576

Årlig ränta

Henning

1 markland skatte

1576

Årlig ränta

Per

7 öresland skatte

1576

Årlig ränta

Töres

7 öresland kyrko

1577

Årlig ränta

Henning

7 öresland skatte

1577

Årlig ränta

Sven Nilsson

7 öresland skatte. Knekt 1577

1577

Årlig ränta

Jon

7 öresland kyrko

1578

Tionde

Sven

1578

Tionde

Joen

1578

Tionde

Måns

1579

Tionde

Joen

1579

Tionde

Mons

1579

Tionde

Sven

1581

Årlig ränta

Henning

7 öresland skatte

1581

Årlig ränta

Offe

7 öresland skatte

1581

Årlig ränta

Joen Månsson

7 örtugland kyrko

1591

Årlig ränta

Joen Westgöte

7 öresland

1591

Årlig ränta

Joen Månsson

7 öresland, kyrkolandbo

1595

Årlig ränta

Lasse

7 öresland

1595

Årlig ränta

Nils

7 öresland

1595

Årlig ränta

Jon Månsson

7 örtugland kyrkolandbo

1597

Tiondelängd

Nils Larsson

1597

Tiondelängd

Olle

1597

Tiondelängd

Jon

1622

Årlig ränta

Joen Pärsson

1 skatte, åker till 7 öresland, äng till 16 lass, skog till nödtorften, ärnat mulbete, humlegård och fiskevatten inget

1622

Årlig ränta

Anders Nilsson

Lika med Joen Pärsson

1622

Årlig ränta

Joen Olofsson

1 krono, 7 öresland, äng till 16 lass, skog till nödtorften, ärnat mulbete, humlegård och fiskevatten inget

1628

Mantalslängd

Bengt

2

1628

Mantalslängd

Änkan

1

1628

Mantalslängd

Per Jonsson

2 Soldat

1628

Mantalslängd

Per Jonsson

2 Soldat

1628

Mantalslängd

Per ?

1 Soldat

1628

Mantalslängd

Jon Olofsson

Inhyses

1642

Mantalslängd

Clas Svensson

Försvarskarl

1668

Mantalslängd

Per

2

1668

Mantalslängd

Olof Jonsson

2

1668

Mantalslängd

Nils Nilsson

2

1668

Mantalslängd

Anders Lönnevaldsson

2

1668

Mantalslängd

Lars Persson

3

1668

Mantalslängd

Bengt Svensson

2

1668

Mantalslängd

Änkan Karin

3