Åby

åby 1549

Byn var belägen öster om ån och bestod under 1500-talet av två hela skattehemman. Detta är den enda byn i Ekeby socken som har enskiftats, vilket skedde 1824. Möjligen var det i samband med detta som Åbylund kom till. Idag (1999) finns en gård kvar i ursprungligt läge intill ån.

Ägonamn
Björkaskogen, Holmen, Skettmo kyrka, Ånnahaget (Här låg knekten Nils Nilsson Ånns stuga 1689)
Åbylund, Bäcklindan, Oxhagen. ( ortnamnsarkivet och laga skifteshandlingar)
Frälsehemmanet, Skattehemmanet (sockenstämma 1774)

1549

Årlig ränta

Anders

12 öresland

1549

Årlig ränta

Mons

12 öresland

1555

Anm

Anders

Indraget kyrkogods

1555

Årlig ränta

Mons Larsson

5 öresland skatte

1555

Årlig ränta

Anders Larsson

5 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Mons Larsson

5 öresland skatte

1556

Årlig ränta

Anders Larsson

5 öresland skatte

1560

Årlig ränta

Törels

9 öresland 4 penningland skatte

1560

Årlig ränta

Måns

9 öresland 4 penningland skatte

1561

Tiondelängd

Per Larsson

1 markland = 12 ha

1561

Tiondelängd

Måns

1 markland = 12 ha

1562

Årlig ränta

Per Larsson

1 markland

1562

Årlig ränta

Måns

1 markland

1566

Tionde

Måns

1 markland skatte

1566

Tionde

Per

1 markland skatte

1567

Årlig ränta

Per

1 markland skatte

1567

Årlig ränta

Måns

1 markland skatte

1573

Årlig ränta

Lars

1 markland = 12 ha

1573

Årlig ränta

Måns

1 markland = 12 ha

1575

Årlig ränta

Per

1 markland skatte

1575

Årlig ränta

Måns

1 markland skatte

1576

Tionde

Per

1576

Tionde

Erik

1576

Årlig ränta

Per

1 markland skatte

1576

Årlig ränta

Måns

1 markland skatte

1577

Årlig ränta

Per Larsson

1 markland skatte

1577

Årlig ränta

Erik Larsson

1 markland skatte

1578

Tionde

Erik

1578

Tionde

Per

1579

Tionde

Per

1579

Tionde

Erik

1581

Årlig ränta

Per Larsson

1 markland skatte

1581

Årlig ränta

Erik Larsson

1 markland skatte

1591

Årlig ränta

Per Larsson

1 markland

1591

Årlig ränta

Erik Larsson

?

1595

Årlig ränta

Per

1 markland

1595

Årlig ränta

Erik Larsson

1 markland

1597

Tiondelängd

Per

1597

Tiondelängd

Erik

1622

Årlig ränta

Pär Mårtensson

1 skatte, 10 öresland jord, äng till 10 lass, mulbete och skog tämligt, humlegård och fiskevatten inget

1622

Årlig ränta

Bengt Eriksson

Lika med Pär Mårtensson

1622

Boskapslängd

Jon

Sto 1, stut 2, ko 1, kviga 5, får6, svin 3, utsäde 5 tunnor

1622

Boskapslängd

Erik

Sto 1, oxe 2, ko1, kviga 3, får6, svin 1, utsäde 5 tunnor

1622

Boskapslängd

Bengt

Sto 1, oxe 2, stut 3, ko 3, kviga 1, får5, svin 5, utsäde 10 tunnor

1628

Mantalslängd

Jon

3

1628

Mantalslängd

Erik

3

1628

Mantalslängd

Bengt

3

1628

Mantalslängd

Per Andersson

2

1668

Mantalslängd

Joen Toresson

2

1668

Mantalslängd

Änkan Malin

1

1668

Mantalslängd

Hu Margareta knekthustru

1

1668

Mantalslängd

Henning Sonesson

2

1668

Mantalslängd

Dan Nilsson

3

1668

Mantalslängd

Joen Persson

2