Kontakt

 

Jazzskolan   

       
    Redan i april 1971 berättas om planerna på musikkurser anordnade av Power House. Det skulle dock dröja ända till sommaren 1974 innan dessa kom till stånd. Mellan den 8 och 14 juni hölls den första improvisationsskolan på Kävesta folkhögskola. Initiativet togs av Sjunne Ferger och Gunno Sandahl och med hjälp av Lars Östman i kulturarbetarnas socialdemokratiska förening togs kontakt med folkhögskolans rektor Carl-Gösta Höglund. Till skillnad från vad man uppfattade som de kommunala musikskolornas tragglande av noter skulle denna kurs präglas av improvisation och att spela tillsammans. Ofriheten i de kommunala musikskolorna var ett starkt incitament till denna kursidé.

Till den första kursen antogs 28 elever som fick gratis undervisning men fick betala 250 kr för en veckas kost och logi. Schemat byggde på en blandning av enskilt och ensemblespel. Morgonen började 08:00 med frukost och ett tidstypiskt stormöte. Därefter fortgick dagen med spelning i storband, grupp och enskilt. 1975 års Kävestakurs innehöll även jazzdans. Som lärare antog man Arild Andersen på kontrabas, Lars Jansson, piano, Sjunne Ferger, trummor och Lennart Åberg från Rena Rama på saxofon och flöjt. Även fortsättningsvis höll man hög kvalitet på lärarkåren. Det växlade från år till år men genomgående var det några av Sveriges främsta jazzmusiker som undervisade på skolan. Ett förslag att anställa mindre avancerade lärare bosatta i Örebro och i stället bjuda in gästlärare till några helger röstades omedelbart ner. Åse och Gunno menade att elverna ville ha kända musiker som lärare för att vilja komma till kurserna. 

Kursen slog väl ut och redan till hösten 1974 kunde man tillsammans med Studiefrämjandet erbjuda en studiecirkel i improvisationsmusik. Lärare var medlemmar ur Sjunne Fergers Exit. Kurserna pågick i tio veckor med en övningskväll i veckan. Genom att tidvis även engagera de musiker som gästade Power House i jazzclinics kunde man höja kvalitén till världsklass. Bland annat medverkade Don Cherry, Elvin Jones Quartet och Jan Garbarek group vid varsitt tillfälle. De "vanliga" lärarna kunde bestå av Bronislav Suchanek, Espen Rud, Jan Tolff, Lars Jansson och Sjunne Ferger Erik Henriksen, Gunnar Bergsten och Björn Eriksson.

Studiefrämjandets krav på närvaroredovisning inom fasta grupper ställde dock till problem för verksamheten. Grundidén var ju improvisation och rörlighet vilken hämmades av studieförbundets regler. Dessutom hamnade Herr Winkler från Studiefrämjandet och Sjunne Ferger i en dispyt huruvida det var Studiefrämjandet eller Power House som drev improvisationsskolan. Vid ett styrelsemöte den 17 mars 1976 ville i stort sett hela Power House styrelse omedelbart dra sig ur samarbetet. Med tanke på eleverna besinnade man sig och till hösten samma år inledde man istället ett samarbete med ABF.

Man lyckades också intressera Statens kulturråd för verksamheten och fick därifrån bidrag så att man jämte de fasta grupperna även kunde engagera ett femtiotal elever i en experimentskola. 1975 bidrog man med 18 000 kronor men 1976 var bidraget hela 80 000 kronor.

Läsåret 75/76 hade man 95 deltagare i studiecirklar i improvisationsskolan. Dessutom hade man 280 timmar individuell undervisning och två veckoslutskurser.

Från början utnyttjade man lokalerna i Huset och Sjunnes och Åses villa i Lundby. Men under våren 1975 ställdes lokaler i den så kallade Tegelhögen på Trädgårdsgatan till förfogande.

När Power House flyttade sin verksamhet till Storgatan 1976 anordnades fem rum för improvisationskurserna i anslutning till restaurangen och spellokalen.